• Politikalarımız
  • Politikalarımız
  • Politikalarımız

POLİTİKALARIMIZ

Politikalarımız | GülYapı

İnsan Kaynakları Politikası

  • Dinamik organizasyon yapısı,
  • Ortak amaç,
  • Seçme ve yerleştirme süreçlerinde fırsat eşitliği,
  • Dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmamak,
  • Sürekli gelişim,
  • Değişime açık ve şirket değerlerine uygun kişilerle çalışmak,
  • Çalışanlara sürekli yatırım yapmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

GülYapı A.Ş. yönetimi, tüm şirket faaliyetleri ve hizmetleri sırasında oluşabilecek tehlike ve olayların, risk değerlendirmesi ile belirlediği İş Sağlığı ve Güvenliği riskleri ile uyumlu ölçekte olmasını ve insan sağlığına ve güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri önceden alacak şekilde düzenlemeyi, sistemin sürekli olarak gelişmesini sağlamak üzere faaliyetlerini kontrol etmeyi taahhüt eder.

Çevre Politikası

GülYapı A.Ş. yönetimi, tüm şirket faaliyetleri ve hizmetleri sırasında oluşabilecek çevresel etkilerin doğayla uyumlu ölçekte olmasını, çevreyi korumayı ve çevreye zarar vermemeyi temel prensipleri olarak kabul eder. GülYapı A.Ş. tüm faaliyetlerini, çevreye verebileceği olası zararlar açısından sistematik olarak incelemeyi, kirliliği önlemeye yönelik gerekli tedbirleri önceden alacak şekilde düzenlemeyi ve bu sistemin sürekli olarak gelişmesini sağlamak üzere faaliyetlerini kontrol etmeyi taahhüt eder.

GülYapı A.Ş. tüm faaliyetlerinde, sınırlı olan doğal kaynakların kullanımını azaltmak, çevre kirliliğine neden olabilecek tehlikeli ya da tehlikesiz tüm atıklarını yönetmek, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, doğal varlıkları korumak, canlı hayatını olumsuz yönde etkilememek, çevreyi kirletmemek, kirliliği önlemek ve çevresel performansı olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.